Азияремэнерго компания тұралы

Біздің компаниямызға ТОО"Азияремэнерго", әуестендікті аударған үшін рақмет. Біз сізге барлық - жөндеудің, модернизациян және күштің трансформаторды диагностикасын жибер көрсетеаламыз. Бұл ретте «барлық» дегенде біз тындыр- кешенді тынымдардан бастап, жөндеген трансформаторларды аяққадейін келтіргенің түсінеміз.

Біздің компаниямыз күш беретін трансформаторларды 1150кВ   дейін жөндеу және қалпына келтуруіне арналып, 2003 жыл араларында құрастырылған. «ЮжКазЭнергоРемонт» организациядан шыққан, ең үздік мамандар біздің компаниямызды басқарып отыр. Бұл организация, өз уақытытында, среднеазиядан совет жалғаулықтың экономикалық ауданан бастап трансформаторларды жөндеудің қызмет атқаруларын көрсеткен.

Мынадай аумақты тәжірибе ұста отырып, біз сізге жөндеу және трансформаторлардын саябақтарды модернизациясын пайдалануын ұсынамыз.

  • Жөндеу жүргізу , монтаж және күштің трансформаторының тоқайластыруы, реактор және күштің ажыратқыш кернеу 500кВ дейін. Әсересе айрықша белгілегім келеді, біздің үздік       профессионалдық мамандар       жабдақ жөндеу жұмыстарын ауызеке электростанция аланшықтарда жүргізе алады. Ол, өзінің кезегімен айтқанда, шығындарды жөндеу және жабдықтың бос тұруын уақтысын қысқартады.
  • Трансформатордың барлық саябағының сервисті күтуі. Біздің кәсіпорнымызда күй трансформаторлық саябақтың мониторингті шығаратың барлық қажетті қамба       бар,бұл келешекке болжа жөндеудің қарамастар, жөндеудің кестесінің мәмілесі-ұйлесімге талғап қарай Сіздің кәсіпорныңызға технология үдерістері.
  • Күш трансформаторларға   жөндегенге арналған       керекті жабдық       жеткізізімдері және   қосылқы бөлшектер. MR, Messko, Omicron, Nynas, ОАО «Л.Я. Карпов атындағы химический завод », ОАО «АНИИТ Рекорд», ООО «ЭЛМО Технологии» - осы       компаниялардың эксклюзивтік өкілмені бола отырып, біз жөндеу жұмыстарын өткізетін шеттегі жабдықты жеткүзішілерден өз өндірістік мүмкіншіліктерді шығарааламыз. Модернизацияға және трансформатормен реактор жөндеу техника, механизмге қажетті қордағы баса ортық бөлшектер, құрастырымдық       материалдыр, өндірушілерден       бізге тікілей келіп түседі.   Бұл уақытты өндіріске және жұмыстың құнының қысқартуға мүмкүндік береді.
  • Трансформатордың майын өндеп, қайта бастапқа келтіретін жүйесі. Біздің компаниямызда       электр машиналарға қажетті       трансформаторлық майының       жабдықтары бар.Біз тағыда жобаның зерттемесін, жеткізілімді және трансформаторлық майдың қалайынды өндеп , қайта бастапқа қалпына келтіретін тоқайластыруын ұсына аламыз.
  • Трансформаторлық майдың, майлаушы материалдың жеткізілімі."Азияремэнерго" Nynas AB (Швеция) - ең белгілі нефть өнімдрін шығаратың компанияға ,эксклюзивті басты серектес болып келеді. Ақырында, біз трансформаторлық маселдің жеткізілімдерін жаса аламыз, машина мен агрегаттарға арналған жағармайларды өндірушінің бағасымен, ең қысқа мерзімде жеткізіп бере аламыз.
  • Техникалық тыным трансформатордың саябағының модернизациясы бойынша. Трансформатордың қанаушылық қорының аумақтауы.Қалың энергосистема және индустриялық кәсіпорындар күрделі мәселемен кездеседі: трансформаторға қарағанда, кернеудің ретте- құрылымдары ас жүктің (РПН)       кіші анаушылықтың қорымен орындалады.

 

Пеш трансформаторлаға жеке шешімдер бар. Жаңа VACUTAP® VR I HD техникалық күтуді арқылы тағайынды мезгілдіктің араларында қабылет сұрамайды. Ол кезекті тексеруге дейін   600.000 ауыстырып-қосуға өндіреалады. Ал қажеттік контактордың выемной бөлігінің ауыстыруына 1 миллион 200 мыңдаған ауыстырып-қосу туадан кейн,керектігін білдіреді. Осы себептен - пеш өндірістің уақытының төмендегі қантаралуы,және қанаушылықтың шығындары болады.

  • Трансформаторлық саябақтың (ISM шешімі) мониторинг зияткерлік тынымы. ТОО "Азияремэнерго", қажетті бастапқы дерек жиындарын өндіріп, міселені MR жоғары дәрежелі мамандарымен бірлесіп, тыным үйлесімді тексеріске және трансформатор саябақты басқармаңына өңдіреді.Мынадай тынымдар, күш трансформаторды іс – жүзінде, барлық жұмысты деректі тіркеуге , өңдеуге ерік береді. Арада көрініске алсақ, бұл айталықта, РПН немесе трансформатордың тие- дәрежесінің анализының мониторингі. Басқарма және мониторинг үдерістері, бұл ретте, браузер арқылы, немесе смс-сообщения арқылы өндіріледі. Ақырында айтқандай, біз сізге мақсатты әрекет, жоспарла- қанаушылық, тие- дәрежесінің, техникалық күтуді, және жабдықтың ауыстырушылығының көмектесеміз.
  • Электроинергиянің сапаның көтермелеуінің шешімі. Біз сізге шығынның қысқартуын, КПД электір желесінің көтермелігің, реактивті алымдылықтың және гармониканың өтемінің индустриялық ара ауларда бастапты тынымды кернеудің келесім ұсынамыз. Бұдан әрі, біздің күш құатымыз жабдықтарды тоқалайластыру, және оның жеткізілімін іске асыру болады.

Ақырында, біздің жоба ұсынымыз - бір тынымды жеткізушіден ұтымды шешім ұсыну.

 

Жоғары айтылған сөздерің дәлелерсек, біз Сізбен бірге зор берік әріптестікке болуға ұлкен үміт етеміз. Бұл әріптестікті біз жоғары бағалап, оңы дамытуға тырысамыз.